Naši projekti

Akcije koje udruženje sprovodi usmerene su u više pravaca, a osnovni je omasovljenje ove problematike i prepoznavanje glavobolja kao značajnog neurološkog oboljenja, koje bitno onesposobljava obolelog u obavljanju svakodnevnih aktivnosti, najčešće zbog neadekvatno lečene bolesti.

Popularizacija problematike

Popularizacija ove problematike kroz savremene medije: radio, televiziju i štampu, zatim učestvovanje članova udruženja i lekara saradnika na različitim panelima i diskusijama, kao i ostvarivanje kontakata sa državnim činiocima i ministarstvom, pomoći će u promeni globalne svesti o glavoboljama na svim nivoima, kao i uticaju na državne organe koji određuju lekove na pozitivnoj listi u cilju lečenja i preventive glavobolja, a koji do sada nisu bili prepoznati za ovu vrstu oboljenja, iako je to u naprednim zemljama sveta već odavno praksa.

Organizovanje seminara

Jedan od dosadašnjih projekata koji je sprovela MAS bio je 2014. godine kada je uz pomoć IHS-a (International Headache Society), najveće svetske organizacije profesionalaca u ovoj oblasti, pozvana prof. dr Kristinu Tasoreli, kao i domaći stručnjaci, lekari i pacijenti slušaoci i organizovan jednodnevni seminar o novinama iz oblasti glavoblja.

Dan glavobolja i migrene

Svake godine na dan Međunarnog dana glavobolja i migrene, 12. septembra, okuplja se članstvo i zainteresovani i organizuju se različite lokalne dobrotvorne i informativne manifestacije.

Projekat "Under the heat"

Obzirom da je MAS redovni član Evropskog udruženja za glavobolje (European Headache Association), aktivno učestvuje u panevropskom ambicioznom projektu "Under the heat".